آخرین اخبار : 

ریاضی یازدهم

ریاضی یازدهم

انتشارات گیلنا ، کنکور آسان است ، اوج یادگیری ، یادگیری برتر ، یادگیری آسان ، زنگ پنجم ، طعم مطالعه ، آینده موفق

بروزرسانی ۲۸ تیرماه ۱۳۹۷

نام محصولنام استادقیمت به هزارتومان
هندسه تحلیلی ویژه تجربیمهندس امیر مسعودی65
روش های تست زنی هندسه تحلیلی ویژه تجربیمهندس امیر مسعودی45
معادله و سهمی ویژه تجربیمهندس امیر مسعودی75
تابع ویژه تجربیمهندس امیر مسعودی70
روش های تست زنی تابع ویژه تجربیمهندس امیر مسعودی90
روش های تست زنی مثلثات ویژه تجربیمهندس امیر مسعودی75
روش های تست زنی توابع نمایی و لگاریتم ویژه تجربیمهندس امیر مسعودی100
هندسه تحلیلی ویژه ریاضی فیزیکمهندس امیر مسعودی65
روش های تست زنی هندسه تحلیلی ویژه ریاضی فیزیکمهندس امیر مسعودی45
معادله و سهمی ویژه ریاضی فیزیکمهندس امیر مسعودی80
تابع ویژه ریاضی فیزیکمهندس امیر مسعودی90
روش های تست زنی تابع ویژه ریاضی فیزیک مهندس امیر مسعودی90
روش های تست زنی توابع نمایی و لگاریتم ویژه ریاضی فیزیکمهندس امیر مسعودی115
روش های تست زنی مثلثات ویژه ریاضی فیزیکمهندس امیر مسعودی80
آموزش جامع هندسه فصل دوم ویژه تجربیشاهانی105

شماره تماس جهت سفارش محصولات و مشاوره رایگان

۰۹۱۲۸۹۶۴۵۲۵

0
تماس