آخرین اخبار : 

شیمی دهم

شیمی دهم

انتشارات گیلنا ، کنکور آسان است ، اوج یادگیری ، یادگیری برتر ، یادگیری آسان ، زنگ پنجم ، طعم مطالعه ، آینده موفق

بروزرسانی ۲۸ تیرماه ۱۳۹۷

نام محصولنام استادقیمت به هزارتومان
فصل اول "کیهان زادگاه الفبای هستی" مهندس عارف ربیعیان105
فصل دوم "ردپای گازها در زندگی"مهندس عارف ربیعیان120
فصل سوم " آب آهنگ زندگی"مهندس عارف ربیعیان105
محاسبات ذهنی ریاضی در شیمیمهندس عارف ربیعیان30
همایش مسائل دهم و یازدهممهندس عارف ربیعیان280
فصل اول "کیهان زادگاه الفبای هستی" مهندس ج مهرپور100
فصل دوم "ردپای گازها در زندگی"مهندس ج مهرپور90
فصل سوم " آب آهنگ زندگی"مهندس ج مهرپور100
روش های تست زنی فصل اول "کیهان زادگاه الفبای هستی" مهندس ج مهرپور45
روش های تست زنی فصل دوم "ردپای گازها در زندگی"مهندس ج مهرپور45
روش های تست زنی فصل سوم " آب آهنگ زندگی"مهندس ج مهرپور45
جمع بندی شیمی دهممهندس ج مهرپور75

شماره تماس جهت سفارش محصولات و مشاوره رایگان

۰۹۱۲۸۹۶۴۵۲۵

1+
تماس