آخرین اخبار : 

فیزیک دهم

فیزیک دهم

انتشارات گیلنا ، کنکور آسان است ، اوج یادگیری ، یادگیری برتر ، یادگیری آسان ، زنگ پنجم ، طعم مطالعه ، آینده موفق

بروزرسانی ۲۸ تیرماه ۱۳۹۷

نام محصولنام استادقیمت به هزارتومان
فصل اول "فیزیک و اندازه گیری" مهندس امیر مسعودی40
فصل دوم "کار،انرژی و توان"مهندس امیر مسعودی70
فصل سوم "ویژگی‌های فیزیکی مواد"مهندس امیر مسعودی80
فصل چهارم "دما،گرما و قانون گازها"مهندس امیر مسعودی70
روش‌های تست‌زنی فصل اول"اندازه گیری و چگالی"مهندس امیر مسعودی60
روش‌های تست‌زنی فصل دوم "کار انرژی و توان"مهندس امیر مسعودی50
روش‌های تست‌زنی فصل سوم "ویژگی‌های فیزیکی مواد"مهندس امیر مسعودی75
روش‌های تست‌زنی فصل چهارم"دما گرما و قانون گازها"مهندس امیر مسعودی75
ترمودینامیک ویژه رشته ریاضیشاهانی60

شماره تماس جهت سفارش محصولات و مشاوره رایگان

۰۹۱۲۸۹۶۴۵۲۵

0
تماس