لیست محصولات ویژه سال نهم (بروزرسانی ۴ آبان ۱۳۹۶)

نام محصول

نام استاد

قیمت (به هزار تومان)

ریاضی کامل گرشاسبی ۳۹۰
علوم نهم فصول ۱۱تا۱۵ دکتر شیخی ۴۵
عربی کامل استاد احمدی و آبان ۱۰۵

فارسی کامل

دکتر آبان

۱۰۰

مهارتهای نوشتاری

دکتر آبان

۹۰

زبان کامل محبوبی ۱۷۰

شماره تماس جهت تهیه محصولات با تخفیفات و هدایای ویژه

۰۹۱۲۸۹۶۴۵۲۵

تماس با خط 1
تماس با خط 2