لیست محصولات ویژه سال هشتم (بروزرسانی ۷ آبان ۱۳۹۶)

نام محصول

نام استاد

قیمت (به هزار تومان)

فارسی هشتم دکتر آبان ۱۲۵
مهارت های نوشتاری هشتم دکتر آبان ۴۵
عربی هشتم دکتر آبان ۹۰

شماره تماس جهت تهیه محصولات با تخفیفات و هدایای ویژه

۰۹۱۲۸۹۶۴۵۲۵

تماس با خط 1
تماس با خط 2