مقالات

آموزش تندخوانی

آیا هرگز درباره اهمیت ریتم یا آهنگ در خواندن فکر کرده اید؟

یا چگونه می توانید با سرعت ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰ کلمه در دقیقه مطالعه می کنند.

 از آنجا که روشهای و فنون جدید در روانشنا سی و خبرپردازی  ریشه دارند و یکی ازروش های  انها  در مواقعی که لازم باشد بر کسب اشنایی کلی ازمطالب کتاب از طریق مرور کتاب با یک سرعت فوق العاده روش تند خوانی است .

 

سرعت تقریبی :

سرعت تند  خوانی ۱۵۰۰تا ۲۰۰۰کلمه در دقیقه است

فواید

الف کامل کردن روش خواندن اجمالی و افزودن به ارزش ان  ب) مرور کردن مطالبی که قبلآ خواند ه اید ج)جانشین سازی این روش با روش مطالعه دقیق و کامل د)افزودن بر انعطاف پذیری وگسترش دامنه سرعت مطالعه

 روش

روش تند خواندن بر فن دید زدن مبتنی است . دید زدن مستلزم یک حرکت منظم و همراه با ریتم چشم بر روی صفحات است در حالی که روش خواندن اجمالی مبتنی بر یک روش انتخابی و نمونه گیری از مطالب و عبارات اساسی وکلیدی است. فن دید زدن امکان مرور کردن مطالب را به   طرز ی بسیار سریع ممکن می سازد در روش تند خواندن مستلزم یک حرکت سربع است . و عادت کردن با حرکات چشم و جرایانهای فکری باشدکه  ممکن است در ابتدابر شما نا اشنا باشد که بعد اتز تمرینات متوجه خواهید شد که هرچه روش تند خوانی را بیشتر تمرین کنید زیاد  از معانی کلمانت و عبارات کلیدی و اگاهی کسب مکنید

تمرینات

تمرینات این قسمت به شما کمک خواهند کرد تا با ایجاد یک نوع ریتم بتوانید زمانی را برای مرور کردن هر صفحه لارم  دارید کنترل کنید  در ابتدا کمی ناامید کننده  و باعث حواسپرتی شما خواهد شد ولی در اغاز تمرینات خود لازم است  مراحل پیشنهادی را با دقت تمام اجرا کنید.  برای تمرین های نخستین دید زنی کتابی را که می خواهید بخوانید به طور باز بر روی یک میز قرار دهید از انگشتان نشان دست چپ خو د  به عنوان یک راهنما استفادهدکنید و با چشم سر انگست خود را دنبال کنید

 

 

ریتم یک ثانیه ای -ریتم کار خود را انتخاب کنید  به یک ساعت دیواری که دارای ثانیه شمار است نگاه کنید و یک ریتم تک شماراهای انتخاب کنید و یک تک شمارهای در هر ثانیه انتخاب کنید ب)خواندن -با شماره ادا ادا به خواندن مطالب بپردازید این کار را برای ۵۰ صفه ادامه دهید با دست دیگر صفحات را ورق بزنید  ت) میزان درک مطالب خود را ارزشیابی کنید انتظار زیادی نداشته باشید ولی واقعا هیچ چیز حتی چند کلمه ای با یک اشنایی خیلی سطحی نصیبتان نشد  پس در ابتدا به روش کار عادت کنید زیاد نگران درک مطلب نباشید.

۲)ریتم  دو ثانیه ای الف )ریتم کار خود را وارسی کنید این بار رتیم دو ثانیه ای را انتخاب کنید  بازهم به ثانیه شما ساعت نگاه کنید و بهمین طریق برای خود بشمارید ۲و۱و۲و۱تا دو ثانیه

ب)بخوانید پ)ریتم کار خود را وارسی کنید ت)میزان درک مطلب خود را ارزشیابی کنید یعنی این با ر چقدر مطلب دستگیرتان شد ایا چیزی از نامها و تاریخها  تصویرها و کلمات درشت را فهمیده اید

ریتم چهار ثانیه ای

الف)ریتم کار خود را انتخاب کنید  با شمردن ۱و۲و۳و۴ -۱و۲و۳و۴ تا دوازده ثانیه را به کار ببرید

ب) بخوانید  این بار ریتم هر صفحه چهار ثانیه ای  حدود شصت صفحه را بخوانید  و در این روش علاوه بر حرکت دادن انگشت از وسط صفحه  به طور عمودی الگو های دیگر را هم بکار ببرید

پ)ریتم کار خود را وارسی کنید

ت)میزان درک مطلب خود را ارزشیابی کنید هنوز هم چیزی د ستگیرتان نشده است ؟اگر شده چه مقدار کدام یک الگوهای فوق بای شما مفید تر است

۴)ریتم شش ثانیه ای 

۵)ریتم ده ثانیهای

پس از تمرینات فوق باید به تند خوانی مطالب دشوار تر و کتابهابی درسی و مطالب خواندنی می پردازیم   که اغلب لازم است که شما برای خواندن مطلب دشوارتر از سرعت مطالعه بکاهید بخصوص اگر مطالب کتاب یا مجله  و غیره را قبلا نخوانده باشید  برای تند خوانی این گونه مطالب باید  مثل خواندن مطالب ساده عمل کنید  ولی ریتم های ده ثانیه ای و پانزده ثانیه ای و بیست ثانیه ای را به هیچ عنوان  استفاده نکنید

۱-ریتم ده ثانیه ای ۲- ریتم پانزده ثانیه ای ۳- ریتم بیست ثانیه ای

پس  الف ) ریتم کار خود را انتخاب کنید  ب)بخو انید  پ)ریتم کار خود را انتخاب کنید  ت) میزان درک مطلب خو درا ارزشایب یکنید

چکیده

 روش دید زدن اساسی ترین فن تند خواندن است  این فن عبارت است از مرور سریع مطلب ان را می توان یک جریان  موزون حرکت چشم و ذهن از روی مطلب یا سطور دانست  هدف این کار کسب یک احساس کلی نسبت به مطالب و معانی است این مهارت را می توان از  طریق ایجاد یک احساس  کلی نسبت به مطالب و معانی  است  اگر چه در ابتدا ی کار برد این یک فن مطالعه  استفاده از یک راهنما مانند نگشت نشان  دست چپ   یا راست تو صیه می شود

 

هدف  این  است که خوانند ه از نظر ذهنی خود را با این فن عادت دهد و به طور ذهنی از یکی از این الگوها متابعت کند و برای این کار و جهت تسلط یافتن مهارت دید زنی تمربنات فراوان لازم است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مقالات
چگونه فیزیک کنکور را 100 بزنیم

چگونه فیزیک کنکور را 100 بزنیم؟ یکی از دغدغه های داوطلبان کنکوری در گروه های آزمایشی ریاضی و تجربی درس فیزیک میباشد درسی استدلالی و نیز محاسباتی که اکثر دانش آموزان از آن هراس دارند و معمولا درصد پایینی در آن کسب میکنند. اما نکاتی ساده و کاربردی وجود دارد …

مقالات
جزوات انتشارات گیلنا در باب روش مطالعه ( بخش چهارم )

جزوات انتشارات گیلنا در باب روش مطالعه ( بخش چهارم )   مرحله ی تفکر: در مرحله تفکر، با فکر کردن به آموخته های خود، به آن ها مفهوم می دهیم. همچنین با معنا بخشی به متون خوانده شده، به تثبیت حافظه کمک می کنیم. به عنوان مثال بین دانسته …

مقالات
جزوات انتشارات گیلنا در باب روش مطالعه ( بخش سوم )

جزوات انتشارات گیلنا در باب روش مطالعه ( بخش سوم ) نکات مطالعه برای کنکور – روش مطالعه پس ختام ( PQ4R) یکی از روش های صحیح مطالعه برای کنکور، روش مطالعه پس ختام ( PQ4R) است. این روش یکی از روش های مطالعه موثر، جهت افزایش بازدهی است. روش …

تماس با خط 1
تماس با خط 2