مقالات

انتشارات گیلنا از شیوه مطالعه و فراگیری رشته زبان چینی میگوید

انتشارات گیلنا از شیوه مطالعه و فراگیری رشته زبان چینی میگوید معرفی رشته های زبان : زبان چینی زبان و ادبیات ارمنی زبان و ادبیات اردو زبان فرانسه زبان ژاپنی زبان ایتالیایی زبان اسپانیایی زبان آلمانی زبان روسی زبان انگلیسی در اینجا به معرفی اولین زبان ، زبان چینی میپردازیم: …

تماس با خط 1
تماس با خط 2