مقالات

انتشارات گیلنا و دیدگاه های جدید در استفاده از طراحی صنعتی قسمت (2)

انتشارات گیلنا و دیدگاه های جدید در استفاده از طراحی صنعتی قسمت (2) توانایی‌های‌ لازم‌: در رشته‌ طراحی‌ صنعتی‌، خلاقیت‌ حرف‌ اول‌ را می‌زند و دانشجوی‌ این‌ رشته‌ باید توانایی‌ نوآوری‌ و تفکر خلاق‌ را داشته‌ باشد؛ یعنی‌ هم‌ هنر و هم‌ صنعت‌ را درک‌ کرده‌ و هم‌ قدرت‌ مدیریت‌ …

مقالات

انتشارات گیلنا و دیدگاه های جدید در استفاده از طراحی صنعتی قسمت (1)

انتشارات گیلنا و دیدگاه های جدید در استفاده از طراحی صنعتی قسمت (1) مقدمه ای بر معرفی رشته طراحی صنعتی : آیا باید محصولات زیبا را در موزه‌ها و نمایشگاه‌ها دید؟ یا اینکه باید دنیایی داشته باشیم که زیبایی در گوشه‌گوشه آن جلوه‌گر باشد؟رشته طراحی صنعتی براساس دیدگاه دوم شکل …

تماس با خط 1
تماس با خط 2