مقالات

شیوه آموزش رشته عکاسی در انتشارات گیلنا

شیوه آموزش رشته عکاسی در انتشارات گیلنا مقدمه ای بر معرفی رشته عکاسی : اولین عکس‌ها با دوربین‌های ابتدایی و کمترین تجهیزات تولید می‌شدند و امکانات و تجهیزاتی که امروزه برای عکاسان مهیا است،‌ قابل مقایسه با آن زمان نیست. اما با کمی دقت می‌توان متوجه شد که عکس‌های آن …

تماس با خط 1
تماس با خط 2