مقالات

راه های برطرف کردن کمبود وقت با انتشارات گیلنا

راه های برطرف کردن کمبود وقت با انتشارات گیلنا از کمبود وقت و زمان شکایت دارید؟ تصور می‌کنید که در این زمان محدود، نمی‌توانید به درس­های باقی مانده و مطالب نخوانده بپردازید؟ آیا فکر می‌کنید که این روزها کمبود وقت، مسؤول گرفتاری‌های شماست؟ بزرگان گفته‌اند: «فرصت، به دست آمدنی نیست، …

تماس با خط 1
تماس با خط 2