مقالات

پخش برنامه از انتشارات گیلنا در جهت روش مطالعه دروس کنکور قسمت (2)

پخش برنامه از انتشارات گیلنا در جهت روش مطالعه دروس کنکور قسمت (2)   کاربرد روش های حرفه ای مطالعه در تک تک دروس به سبک رتبه ها نکته 1- مهمترین مرجع سؤالات ، کتابهای درسی می باشند. مخصوصاً در سال های اخیر که سؤالات کنکور در تمامی دروس به …

تماس با خط 1
تماس با خط 2